Alle søkere vil bli tilskrevet direkte innen kort tid.

I 2021 har Johs. Rasmussen AS - Nordan via NorDan Kulturfond gitt et ekstra tilskudd på en halv million kroner for å glede innbyggerne i Lund etter koronaepidemien.  Totalbeløpet for dette året på ca. 1 mill kroner gis til forskjellige tiltak og aktiviteter, som vi er helt sikre på vil komme veldig mange til glede og nytte.

Lund kommune er takknemlige for den entusiasme og gavmildhet som NorDan og Johs. Rasmussen AS viser Lund kommunes innbyggere.

 

Mvh
Avdelingsleder kultur