Nok. Sør-Vest – Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep.

Vi er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. Vi kan også veilede skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep. Det ble inngått en samarbeidsavtale mellom kommunen og Nok i april 2022. 

Se informasjon om ordningen:

https://www.nok-sorvest.no/