Skoler og barnehager i Lund er pr idag på gult nivå, mens flere andre skoler og barnehager i våre nabokommuner er satt på rødt nivå. Kriseledelsen har idag besluttet å avvente utviklingen og nye nasjonale retningslinjer før man eventuelt endrer nivået. Nye retningslinjer er forventet å komme i løpet av romjulen. 

Vi minner om at et evt rødt nivå ikke automatisk innebærer nedstengning av skoler og barnehager. Se under for en forklaring av de ulike nivåer. 

Hjemmesiden vil oppdateres fortløpende.

Nivåinndeling av smitteverntiltak – trafikklysmodellen. Trinn 1-7.

 

Grønt nivå: 

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag

Gult nivå:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele klasser regnes som en kohort
  • To kohorter kan samarbeide utendørs
  • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  • Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
  • Kohortvis/trinnvis gruppeinndeling på SFO
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Rødt nivå: 

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres)
  • To kohorter kan samarbeide utendørs
  • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter 
  • Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  • Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig
  • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte som ikke tilhører samme kohort
  • Unngå trengsel og store samlinger 
  • Samme kohorter på SFO som i skolen
  • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt 
  • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Hjemmeskole gjennomføres for de øverste trinn på rødt nivå, når personellsituasjonen på skolene tilsier at man ikke klarer å gjennomføre kravene.