Når du skal stemme må du huske legitimasjon, og ta gjerne med valgkortet som du har mottatt, enten digitalt eller i papir. Valgansvarlig minner om at gyldig legitimasjon må være utstyrt med bilde. Valgkort kan ikke benyttes som legitimasjon.

 

Lokasjon og tidspunkt:
Forhåndsstemming foregår på Lund Rådhus i Moi, Moiveien 9.

Åpningstidene er 09:00-15:00 med unntak av uke 32 hvor åpningstid vil være 09:30-14:00 grunnet redusert åpningstid i resepsjonen.

Utvidet åpningstid siste fredag før valg. 10 September 09:00-19:00.

 

Ambulerende stemmegivning / «stemme hjemme»:

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det holdes forhåndsstemming, kan avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

For å avtale tid tas kontakt med valgansvarlig Henrik Utsigt på telefon 90238178 eller på epost henrik.utsigt@lund.kommune.no

Nasjonal frist er fredag 10.09 kl 1000, men ta gjerne kontakt før denne fristen hvis mulig.

 

Forhåndsstemming i annen kommune:

Hvis du forhåndsstemmer i annen kommune enn der du er folkeregisteret, så husk at forhåndsstemmen skal nå fram til hjemstedskommunen innen valgdagen.

 

I karantene:

Dersom du er i karantene kan du stemme fra bilen utenfor rådhusets hovedinngang.

Slik gjør du:

  • Parker bilen på en parkeringsplass utenfor hovedinngangen på rådhuset.
  • Ring resepsjonen på 51404700, og informer om at du venter i bilen utenfor og ønsker å stemme.
  • Resepsjonen kommer ut med en stemmeseddel for hvert parti.
  • Du velger ditt parti, bretter seddelen, ser at seddelen blir stemplet og putter seddel i valgurnen.
  • Seddel som ikke blir brukt tar du med deg og kaster hjemme.

 

Omsorgssenteret:

Da blir det forhåndsstemming på omsorgssenteret den 6. September klokken 12:00-14:00 på «Det kreative rommet».