Fra og med mandag 3. mai og en tid fremover vil det bli sprenging i Moisånå. Dette arbeidet er en del av flomsikringsarbeidet. Sprenging vil bli varslet med forutgående sirene. Vi anbefaler naboer og folk i området om å være oppmerksomme på dette og ta nødvendige hensyn.

 

John Skåland