Ordføreren inviterer sammen med Flyktningtjenesten, NAV Lister – Integreringsavdeling, til et kort informasjonsmøte i Lundetun mandag 13. juni kl. 18-19. Håper riktig mange vil stille opp, lytte og eventuelt registrere sin interesse i etterkant. 

Integreringsavdelingen i Lund kommune skal bosette 9 ukrainske flyktninger før sommerferien. Det er 3 barn og resten voksne. Vi ønsker derfor å formidle et behov til frivilligheten i Lund for å se om det finnes muligheter.  Nedenfor har vi listet opp noen punkter som vi ser at vi vil trenge hjelp til:

  • Klær/utstyr
  • Transport til helse/fritid osv.
  • Vise tilbud i kommunen
  • Hjelp med fritidsaktivteter o.l.
  • Frivillige til å ha aktiviteter på biblioteket (Norsktrening)
  • Flyktningguide/ besøksvenn
  • Leksehjelp

 

Velkommen!