Planområdet omfatter i hovedsak eiendom gnr/bnr 12/1, samt fylkesveg 4254 mellom Kjellesvik og Slettevoll i Lund kommune. Mindre justeringer og avgrensninger av plangrensen kan forekomme i løpet av planarbeidet.

Norsk Ørret AS har fått konsesjon til å etablere et oppdrettsanlegg i Lundevannet like ved Holsonskjæret på Slettevoll. Planen har til hensikt å regulere et mottaksbygg, samt lasteområde med mulighet for tilkomst og manøvrering av foringsbil og slaktebil til oppdrettsanlegget. Bygningen skal huse kontorer og lager tilknyttet driften. Fisken vil hentes og slaktes med transportvogner. 

Tiltakshaver for planarbeidet er Norsk Ørret AS.

Etter avklaring med ansvarlig myndighet er det vurdert at planforslaget ikke utløser krav til konsekvensutredning iht. forskriften.

Eventuelle kommentarer eller opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til: post@arkit.no, med kopi til postmottak@lund.kommune.no  innen 20.05.2024.

Postadresse:Arkit Areaplan, Holamoen 3, 4460 Moi, Norway

Klikk her for å lese planinitiativet. 

Klikk her for kart