Klikk her for å melde feil på gatelys. 

Du finner også en link på kommunens hjemmeside. Klikk på "jobb, skjema og selvbetjening" på forsiden. Deretter på "melde feil på gatelys". 

feil på gatelys.jpg