Lund kommune er kommet langt med vaksineringen mot Covid 19. Onsdag 2. juni foregår massevaksinering på Lundetun hvor flere puljer kommer inn til fastsatt tidspunkt. Munnbind er påbudt, og etter å ha blitt vaksinert og sittet den obligatoriske ventetiden på mellom 20 og 30 minutter, loses de ferdige ut bakveien på bygget. Både forrige uke og denne uken vaksineres det mellom 200 og 300 doser. Noen for første gang, andre får sin 2. dose.

Helseetaten med sitt personell har jobbet godt, og alt ser ut til å fungere på en utmerket måte.

 

John Skåland