I Rogaland og Vestland er det over 1000 fosterhjem. Når de skal fortelle om hvorfor de har åpnet hjertet og hjemmet for et barn svarer menge: «Vi ønsker å hjelpe et barn som trenger hjelp». Og de svarer: «Det gir oss stoglede å se utviklingen barnet får når det får stabil omsorg.» 

Det kommer stadig nye barn til, som trenger fosterhjem. På vårt digitale informasjonsmøte får du vite mer om hvem barna er, og hva det innebærer å være fosterhjem. Møtet tar ca. en time. Du får anledning til å stille spørsmål.  

Fosterhjemstjenesten i Stavanger har digitale møter ca. en gang i måneden. Mer informasjon og skjema for påmelding finner du i denne lenken 

https://www.bufdir.no/fosterhjem/kontorer/rogaland-og-vestland/meetings/digitalt-informasjonsmote--180423/
 

Fosterhjemstjenesten er en del av Barne-, ungdom- og familieetaten (Bufetat).