Det har vært en kartlegging i forhold til behov for påbygg for de ansatte i Dalane- kommunene. Tilbakemeldingen er at det er et stort behov.

Kartleggingen viser at det ca. er 80 kommunalt ansatte i de fire Dalane kommunene som melder om behov og ønsker påbygg til generell studiekompetanse etter et fagbrev. Det er flest kandidater fra Lund og Sokndal.

Det er laget ordninger slik at personer som har et fagbrev fra før, og har tatt fellesfag, kan ha rett på gratis påbygg i voksenopplæringen.

Det er flere kandidater fra Sokndal og Lund som nå ønsker å benytte dette tilbudet. De aktuelle fagene starter allerede fra august 22!

Lund kommune trenger ansatte med høyere utdanning og dette er et flott mulighet for å kunne starte utdanningen.