Dermed vil Lyse etableres som en fullverdig teleoperatør på linje med Telenor. Gjennom dette grepet styrker Lyse så vel egen lønnsomhet som den samlede telekominfrastrukturen i Norge. Ice, med sine 250 ansatte, blir et datterselskap i Lyse-konsernet.

Lyse har drevet industribygging i mer enn 100 år, og 18. februar 2022 ble et nytt kapittel tilføyd: Ice er Norges tredje største mobiloperatør, og Lyse ser en rekke synergieffekter og et stort gevinstpotensial i å overta selskapet. Dette fordi Lyse gjennom Altibox har et velutviklet fibernett som er en forutsetning for å kunne bygge et kraftig moderne mobilnett. ​

Oppkjøp av Ice gjør det også mulig for Altibox å rulle ut fast trådløst bredbånd over 5G raskere og i større skala. Dette er svært gunstig for raskere å kunne nå de nasjonale målsetningene om å tilby høyhastighets bredbånd til hele Norges befolkning, og dette gjelder selvsagt også i eierkommunenes nedslagsfelt.

Transaksjonen innebærer at Ice får solide, norske offentlige eiere med tung erfaring innen utbygging av digital infrastruktur. En mer solid tredje mobilaktør vil kunne konkurrere enda sterkere i det norske telemarkedet. Dette vil gi økt valgfrihet, bedre kundeopplevelser og mer fornøyde kunder.

Lyse og Ice begynte begge i det små, og var utfordrere og vekstselskaper i hvert sitt marked. Altibox var først ute med fiberbredbånd til privatmarkedet i Norge, og Ice har nådd langt i sin utbygging av et nasjonalt mobilnett med både 4G og 5G. Både Altibox og Ice har hver passert 700.000 kunder og investert milliarder i nye nett, og sitter sammen på mobilfrekvenser for å kunne bygge de beste 5G-løsningene.

Lyses strategi er å bygge videre på Altibox og Ice som søsterselskap, og videreutvikle de to sterke merkevarene.

  • Sammen vil vi stå i en unik posisjon til å forbedre dekningen og tilby gode kundeløsninger, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse.

 Les mer om nyheten på www.lysekonsern.no