Det vil ikke bli laget turskjema eller bli delt ut pins. Dette på grunn av dårlig oppslutning de siste årene. Vi oppfordrer likevel alle til å benytte seg av alle de nydelige turområdene vi har i Lund kommune.

I tillegg vil vi oppfordre til at alle turglade benytter seg av det gode tilbudet til Dalane Friluftsråd, «På topp i Dalane».