I helgen har det som kjent vært en større leteaksjon etter John Olav Moi.  Det har vært et meget stort engasjement fra frivillige både i og utenfor Lund kommune. Dette viser igjen at både bygdefolk og andre frivillige stiller opp når krisen inntreffer. Dette er svært viktig for aksjonsledelse og pårørende.

Ordfører Hogne Skjerpe og politikontakt Svein Arild Bringedal vil takke alle som har stilt opp i letearbeidet.

Våre tanker går nå også til de nærmeste pårørende.

 

Hogne Skjerpe (Ordfører)                                                         Svein Arild Bringedal (Politikontakt)