Ordfører var invitert til å foreta premieutdeling til vinnerlaget fredag 20. august kl. 7.00. Det ble konkurrert i ulike disipliner som for eksempel quiz, volleyball, skyting, "Gråtass" m.m. Et lag fra Jæren/Haugalandet ble suveren vinner, men deretter var det sterk konkurranse og tett mellom lagene bak.

 

Når deltakerne i løpet av lærlingperioden oppholder seg 6 uker på Eikeland Gård, vil forhåpentligvis flere benytte seg av det rike utvalget av aktiviteter som tilbys i Lund kommune. Hjemme- og Facebookside ble presentert med henvisning til aktuelle sider, aktiviteter og program. Lund kommune viser gjerne fram og reklamerer for toppturer både i Lund og Dalane, Haien med eplehagen, Gursli- og Lilandsgruvene, Tronåsen og Lundbadet for å nevne noe.

 

Vi både tror og håper på at flere av lærlingene både i år og i årene framover,  bosetter seg i Lund kommune. Det er nærmest en godt bevart hemmelighet at det foregår en så tung og stor satsing på lærlinger på Eikeland Gård i Lund kommune. En stor takk til RISA AS!

 

- Ordfører -