Her kan du stemme:

Stemmekrets Lokalitet Tid
Moi Biblioteket 0900-2100
Hovsherad Kiellands Minde skole 0900-2100
Heskestad Heskestad skule 0900-2100

 

Hvem har stemmerett?

Norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:

- vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,

- vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53

- vedkommende er, eller har noen gang vært folkeregisterført som bosatt i Norge.

 

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Vi oppfordrer og setter veldig stor pris på bruk av munnbind i våre lokaler.

 

Du må ta med deg legitimasjon. Det er ikke nødvendig å ta med valgkortet når du stemmer på valgdagen, men det er en fordel om du tar det med deg.

 

Trenger du veiledning eller hjelp i valglokalet, kan du få det ved å henvende deg til en av valgmedarbeiderne.

 

Dersom du er bevegelseshemmet og ønsker det, kan du avgi stemme rett utenfor valglokalet. Ta kontakt med valgmedarbeidere i valglokalet.

 

Er du i karantene kan du avgi stemme i Bil utenfor ditt stemmelokale. Ta kontakt med leder for din stemmekrets på telefon når du er utenfor, så vil Valgmedarbeidere komme ut med det du trenger for å avgi din stemme:

 

Moi: John Skåland, 90666531

Hovsherad: Lotti Løvhaug, 98063581

Heskestad: Lise Moen, 93679489

Har du spørsmål kan du ta kontakt med valgansvarlig: Henrik Utsigt, 90238178

 

Velgere som er manntallsført i kommunen og på grunn av isolasjonsplikt grunnet covid-19 ikke kan avgi stemme i et ordinært valglokale på valgdagen, kan etter søknad til valgstyret avgi stemme hjemme. Søknaden skal være kommet inn til kommunen innen kl. 10 på valgdagen.

Søknad sendes til postmottak@lund.kommune.no

 

Valgstyret i Lund kommune