Planen med vedlegg er tilgjengelig på https://www.arealplaner.no/lund1112/arealplaner/99 

Vedtaket om egengodkjenning kan påklages. Klagefristen settes til 05.03.2024.