Kulturstipend tildeles i henhold til retningslinjer vedtatt i oppvekst- og kulturutvalget. Formålet er å hjelpe kunstnere, kulturarbeidere, ledere eller tillitsvalgte til videreutvikling innenfor sitt område samt tjene som stimulans og inspirasjon til fortsatt innsats for kulturlivet i Lund.

De som søker stipend må grunngi sin søknad skriftlig. De som tildeles stipend må gi en kort

skriftlig tilbakemelding til oppvekst- og kulturetaten etter at stipendet er brukt.

Tildeling vil skje ved Kulturkvelden 2022.

Søknad sendes:  postmottak@lund.kommune.no

.Frist: 15.03.2022.