Kulturpris 2022

Lund kommunes kulturpris utdeles hvert annet år til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har har nedlagt et særlig stort arbeid innen kulturområdet i Lund.  Prisen tildeles i henhold til statutter vedtatt i Oppvekst- og kulturutvalget og deles ut ved kommunens kulturarrangement i januar 2023.

Alle innbyggere i Lund kommune kan komme med forslag til prisvinnere.

Forslag på kandidater må være skriftlig begrunnet og sendes: hilde.flotre@lund.kommune.no

Kulturstipend

Kulturstipend tildeles i henhold til retningslinjer vedtatt i oppvekst- og kulturutvalget. Formålet er å hjelpe kunstnere, kulturarbeidere, ledere eller tillitsvalgte til videreutvikling innenfor sitt område samt tjene som stimulans og inspirasjon til fortsatt innsats for kulturlivet i Lund.

De som søker stipend må grunngi sin søknad skriftlig. De som tildeles stipend må gi en kort

skriftlig tilbakemelding til oppvekst- og kulturetaten etter at stipendet er brukt.

Tildeling vil skje ved kommunens kulturarrangement i januar 2023.

Søknad sendes:  postmottak@lund.kommune.no

Frist:  05.12.2022