Fredag lunsjtid hadde kommunen varm lunsj og kake til 5 arbeidere fra Lindland Maskin AS. De har utført mye godt arbeid på VA-anlegget på Leidingshauen, og i disse dager jobber de med å sette ned ny kloakk-pumpestasjon ved Tannklinikken. Det siste har vært komplisert arbeid med fare for utrasing, høyspentkabler og andre hindringer. Men arbeidsfolkene med Leif Haver i spissen har gjort en kjempejobb.

John Skåland