Oppfriskningsdosen har frem til nå vært anbefalt gitt med et intervall på 6 måneder etter dose 2. For å øke vaksinasjonstakten blant de eldre, åpnes det nå for at oppfriskningsdosen kan gis med et intervall på ned til 5 måneder siden dose 2. Muligheten for å korte ned intervallet mellom dose 2 og oppfriskingsdose til 5 måneder gjelder imidlertid kun for de over 65 år. 
 
Regjeringen har i tråd med anbefalingen fra Folkehelseinstituttet besluttet at helsepersonell som over tid har kontakt med pasienter med særlig høy risiko for å bli alvorlig syke, skal få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine. Kommunen er nå i gang med å vaksinere helsepersonell og de det gjelder vil bli kontaktet. Oppfriskningsdoser til helsepersonell (under 65 år) skal fortsatt gis med et intervall på 6 måneder siden dose 2.
 

Dersom du ønsker å endre timen din kan du ringe koronatelefonen (482 46 014) på mandag og torsdag mellom kl 9-12. Vi vaksinerer 24. nov, 15. des og 19.jan. 

Med vennlig hilsen Vaksinekoordinatorene