Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.


Det vil bli gjennomført vaksinering i løpet av april. Sykehjemsbeboere og personer i omsorgsboligene får tilbud om vaksinering via Lund Omsorgssenter og hjemmesykepleien.

 

Hvis du er over 75 år så kan du ta kontakt med Lund Legesenter etter påske.

Bestill gjerne time via HelseNorge, alternativt på telefon 51404760.