Vi tester ikke julaften, 2. juledag eller nyttårsaften. Ekstra testdager blir 1. juledag og 1. nyttårsdag kl 10-11.

Det utleveres selvtester som vanlig. Se Lund kommune sin hjemmeside for kriterier 

 

 

Ved positiv selvtest i ukedagene skal man ta kontakt med Lund Legesenter, enten via telefon eller via hjemmesiden:

Tlf: 51 40 47 60

Hjemmeside: http://lundlegesentermoi.no/

Ved positiv selvtest i helg/helligdager, ring Bjarne Rosenblad: 920 81 879.