Administrasjon

Tine Linn Surdal

Rådgiver Personal og virksomhetsstyring

Tlf: 93221358

Andrea Henriksen Borge

Administrasjonskonsulent

Tlf: 97074631

Jorna Klungland

Arkivleder

Tlf: 908 10 578

Mai Gursli

Økonomi- Administrasjonskonsulent

Tlf: 481 11 812

Monica Skailand

Konsulent Innbyggertorget

Tlf: 48217790

Nora Amalie Bu

Kontorlærling

Tlf: 90640914

Richard Lind

Rådgiver økonomi

Tlf: 991 69 525

Emil Våge

IT konsulent

Tlf: 984 93 437

Turid Tesaker Belland

Digitaliseringssjef

Tlf: 913 99 259

Espen Lindal

Kommunalsjef økonomi og personal

Tlf: 994 59 312

Gunn Tove Gursli

Økonomisk rådgiver (skatteoppkrever)

Tlf: 481 22 015

Lise Kvelland Sivertsen

Lønn- Økonomikonsulent

Tlf: 481 11 812

Siv Kristin Egenes

Kommunedirektør

Tlf: 906 82 586

Barn og skole

Chris Brogeland

Rektor Kjellands Minde skole

Tlf: 988 67 558

Karin Holum

Daglig leder SFO/administrasjon

Tlf: 482 85 848

Olaug Hove

Rektor Nygård barneskole

Tlf: 477 12 663

Tina Skalstad

Inspektør Nygård barneskole

Tlf: 990 28 645

Ellen Marie Aaserød

Inspektør Lund ungdomsskole

Tlf: 40039544

Berit Eike

Oppvekstrådgiver

Tlf: 91804942

Lise Moen

Kommunalsjef oppvekst & kultur

Tlf: 93679489

Tone Mo Eik

Avdelingsleder oppvekst

Tlf: 48194629

Oddny Sandstøl Frisk

Rektor Heskestad skule

Tlf: 908 87 265

Camilla Glendrange

Spesialpedagog

Tlf: 481 75 760

Ella Hamre

Spesialpedagog

Tlf: 482 24 710

Åse Eide

Styrer kommunale barnehager

Tlf: 414 01 497

Merethe Handeland Surdal

Sekretær Lund ungdomskole

Tlf: 456 53 920

Preben Kristiansen

Rektor Lund ungdomsskole

Tlf: 454 45 030

Helse og omsorg

Ann Elizabeth Gray

Leder for psykisk helsetjeneste

Tlf: 478 01 333

Arne Tregde

Kommunalsjef helse & omsorg

Tlf: 488 97 524

Ingebjørg T. Gjøtterud

Spesialfysioterapeut

Tlf: 958 09 717

Kjell Nesgård

Ergoterapeut

Tlf: 958 21 918

Leif Rune Drivdal

Hjelpemiddellager

Tlf: 474 55 174

Merethe Birkeland

Virksomhetsleder for Lund sykehjem og hjemmetjenesten

Tlf: 456 54 376

Tone S Skjærpe

Kommunekordinator

Tlf: 458 75 103

Alice Holum

Avd.leder hjemmetjenesten

Tlf: 456 52 810

Christiane Galdal

Leder Haukland bo og avlastning

Tlf: 957 00 261

Liz Hege Moi Thele

Rådgiver helse og omsorg. Koordinerende enhet. Barnekoordinator.

Tlf: 47 90 84 55

Dewi Saltzherr

Konsulent - Resepsjon

Tlf: 45652976

Sylvia Imhof

Avdelingsleder helsestasjonen

Tlf: 489 57 634

Mona Rinden

Stabsleder

Tlf: 45 65 29 61

Sølvi Surdal

Konsulent

Tlf: Permisjon

Kultur og fritid

Ida Sofie Hamre Halvorsen

Koordinator/badevert Lundbadet

Tlf: 971 01 993

Per Chr. Salvesen

Museumspedagog

Tlf: 924 19 920

Peggy Gursli

Stedfortreder kultur (man+tirs)

Tlf: 48864083

Daniel Hinderaker

Rektor kulturskolen

Tlf: 977 99 266

Hilde Fløtre

Avdelingsleder kultur

Tlf: Permisjon

Ida Sofie Halvorsen

Leder for Lund folkebibliotek

Tlf: 941 40 425

Politikere

Gro Helleland

Ordfører

Tlf: 976 58 850

Rene Munthe Eik

Varaordfører

Tlf: 924 82 259

Teknisk etat

Anders Øfstaas

Rådgiver skog- og viltforvaltning

Tlf: 476 95 914

Sander Huslende Alfredsen

Skogbrukssjef Dalane

Tlf: 472 81 365

Anne Mette Laurendz

Landbrukssjef

Tlf: 92481441

Camilla Øverland Skoland

Konsulent

Tlf: 48147708

Olav Erlend Hegdal

Kommunalsjef teknisk

Tlf: 47974087

Stig Skåland

Avdelingsleder uteseksjonen

Tlf: 94891026

Ingemar Bjerga

Ingeniør

Tlf: 477 67 704

Øystein Brennsæter

Avdelingsingeniør

Tlf: 970 84 373