Vedtaket KS-055/22 lyder: Kommuneplanens samfunnsdel vedtas slik den nå foreligger.

Klikk her for å lese planen.