Se kommunedirektørens forslag til handlings og økonomiplan med årsplan for 2024 - 2027, link til dokument.