Se kommunedirektørens forslag til handlings og økonomiplan med årsplan for 2024 - 2027 som ble presentert på Lundetun Mandag 30.10. kl. 18:00

Link til dokument