Veien videre er det Nye Veier AS som skal utrede. Nye Veier AS er både utbygger og ansvarlig for regulering, bygging og drift av veien. Utarbeiding av reguleringsplaner skal foregå i samarbeid med og i tett dialog med berørte kommuner. 

Både næringsliv og innbyggere er spente på veien videre, og sitter med mange ubesvarte spørsmål. Hvor stort er egentlig handlingsrommet til Nye Veier AS i den videre reguleringsprosessen?  

Ordføreren har derfor tatt initiativ til et folkemøte på Lundetun i begynnelsen av september sammen med Nye Veier AS. Mulig tidspunkt er tirsdag 7. september kl. 18..00. Mer informasjon kommer etter hvert.