Har du besøkt en av de 10 kommunene på Østlandet som nå stenger fordi de er berørt av den muterte utgaven av koronaviruset, og kommet til Lund kommune i løpet av de 10 siste dagene, bør du vurdere å teste deg. Dette er gjelder spesielt om du har vært i Nordre Follo.

Når du bestiller testen, er det fint om du opplyser at: "Testen gjelder Østlandsbesøk" eventuelt "Testen gjelder besøk i Nordre Follo". Dette gjør at vi kan vurdere prioriteringen av testen.

Les mer på nettsidene til HelseNorge om de kraftige tiltakene i de 10 kommunen som er bakgrunnen for vår oppfordring.

Arbeider du i helsetjenesten, ber vi om at du gir beskjed om din reise til din leder. 

Samtidig vil vi be om at pårørende som har vært i disse områdene de siste ti dagene om å vente i ti dager etter ankomst med besøk på våre sykehjem, bo- og servicesenter. 

Alle fra Oslo-området som har kommet til Lundkommune må utvise ekstra forsiktighet og være spesielt oppmerksom på mulige symptomer.

Har du hatt besøk av personer fra de samme stedene, ber vi deg om også begrense sosiale kontakter til et minimum. Vi anbefaler også å unngå besøk til eldre og sårbare personer de første 10 dager etter at du er tilbake fra området. Oppfordringen gjelder også personer som i samme tidsrom har hatt besøk av personer fra de samme kommunene.

Med bakgrunn i den alvorlige situasjonen i de nevnte kommuner, vil vi anbefale at du unngår reiser til Østlandsområdet med mindre det er strengt nødvendig.

De råd og anbefalinger vi nå kommer med, er basert på det vi vet på publiseringstidspunktet i dag. Vær oppmerksom på at det nå pågår en del arbeid for å få samordnet råd og anbefalinger til innbyggerne i alle kommunene, og ikke bare i Rogaland. De råd og anbefalinger vi nå gir, vil derfor kunne bli endret/justert på kort varsel.

På nettsidene til Folkehelseinstituttet kan leser mer om Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)