Retningslinjer for besøk i julen

 

1. Vi fortsetter med 4 besøk i uken. Max 2 stk på hvert besøk. 

2. Vi kan tillate besøk på rommet i julen, dersom det blir vanskelig med besøksrommet. Husk at vi må sprite av alle kontaktpunkter på rommene og på besøksrommet som tidligere. Det er viktig at vi ikke sier ja til for mange besøk, da vi må kunne ha kontroll på at smittevernrutinene blir overholdt og gjennomført. 

3. Vi fortsetter med bruk av munnbind for både personalet og besøkende. 

4. Vi kan ikke nekte at pårørende tar med sine kjære hjem, men vi anbefaler at de ikke å gjøre dette. 

5. Vi viser ellers til tidligere prosedyrer som ble utarbeidet av legen i uke 46. 

6. Felles sms med informasjon om julen er sendt til alle pårørende:

”Julen er en tid der samvær med de man er glad i er ekstra viktig. Livsglede for våre beboere er viktig! I denne dugnadstiden vi nå er inne i, så ønsker vi å gjøre det vi kan for å minske faren for å få smitten inn på omsorgssenteret. Bruk av munnbind for personalet og besøkende opprettholdes. Vi kan ikke nekte dere som pårørende å ta deres kjære med hjem i julen på besøk,men vi anbefaler det ikke. Dette for å minske faren for å få et smitteutbrudd her på omsorgssenteret. Men dersom man velger å ta sin kjære med hjem i julen,så ønsker vi at færrest mulig er tilstedet i boligen. Ellers så fortsetter vi med 4 besøk i uken og max 2 besøkende om gangen.

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et riktig godt nytt år!

 

14.12.2020: Presiseringer angående besøk i jula på sykehjemmet

 

1. De dagene det er lov til å ha besøk på rommet på avdelingene er 23.12, 24.12 og 25.12. De andre dagene må ”besøksrommet” benyttes.

2. Besøket kan fortsatt ha en varighet på 1 time og det er fortsatt 4 besøk pr uke.

3. De beboerne som evt reiser hjem kan være borte fra sykehjemmet i opptil 2 timer.

4. Når det gjelder besøk på selve julaften på kvelden- så utvides besøket til å kunne vare opptil 2 timer- gjelder bare  selve julaften(kvelden)

 

Dette i samråd med tilsynslegen.

 

Med vennlig hilsen oss på Lund sykehjem