Vi på Lund sykehjem og i hjemmetjenesten ønsker alle bebeoere, pårørende ,besøkende og frivillige en riktig god jul og et godt nytt år!

Takk for all livsglede vi har skapt sammen i 2023 og vi gleder oss til  å skape nye gylne øyeblikk i 2024!

Hilsen Personalet!