Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Jodtabletter kjøper du reseptfritt på apoteket.

Hvis en anbefaling om å ta jodtabletter kommer mens barn og unge oppholder seg på skole, barnehage eller institusjoner for barn, sørger Lund kommune for utlevering av tabletter. Det innhentes samtykke av foresatte for dette.

Du kan lese mer om bruk av jodtabletter ved atomulykker på nettsidene til Direktoratet for stråling og atomsikkerhet (DSA) – inkludert informasjon på flere språk.

På nettsiden til DSA finner du blant annet svar på:

  • Hvorfor ta jodtabletter?
  • Når skal tablettene tas?
  • Hvem skal ta jodtabletter?
  • Hvor får jeg tak i jodtabletter?
  • Hvem gir råd om at vi skal ta jodtabletter?
  • Hvor mye skal man ta?
  • Hvem skal ikke ta jodtabletter?