Målet med prosjektet er å få etablert et felles frisklivstilbud til alle innbyggerne i Dalane-kommunene. Ved å jobbe på tvers i kommunene vil vi få tilrettelagt for spennende gruppetreninger og kurs som innbyggerne i Dalane kan benytte seg av.

Høsten 2024 er målet at Friskliv Dalane er etablert og i drift med ansatte med god kompetanse, energi og et stort ønske om å gjøre en forskjell for mennesker som trenger hjelp og støtte til å endre levevaner.

Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud der oppmerksomheten rettes mot den enkeltes ressurser, og det legges vekt på å være motiverende, støttende og inkluderende. Gruppetilbud gir mulighet for fellesskap og nettverksbygging!

Frisklivssentralen er et viktig tilbud knyttet til folkehelsearbeidet i kommunene.