Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • er syk/har vært syk noen av de siste 7 dagene,
 • har i løpet av de 10 siste dager har vært på utenlandsreise eller på steder i Norge hvor det er pågående smittespredning,
 • er hjemme i karantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.

Hver beboer kan motta besøk inntil 3 ganger i uken, og inntil 1 times varighet med 2 personer samtidig.

 • Så sant praktisk mulig holdes besøket til sykehjemsbeboere utendørs. Alternativt i eget besøksrom.
 • Ring og avtal tidspunkt og sted for besøk på forhånd. Personalet vil forklare deg hvilken inngang du skal bruke. Ikke gå inn, men vent ved inngangen på at personalet åpner og tar i mot deg. Tlf: Promenaden 51404818, Kroken 51404821, Paviljongen 51404825.
 • På grunn av smittesporing, loggføres alle besøk.
 • Besøkende må sprite hendende rett før og etter besøket.
 • Ved besøk innendørs: Berør minst mulig gjenstander i rommet og unngå toalettet om mulig. Gi beskjed til personalet hvis du har benyttet det.
 • Hold minimum 1 meter avstand til hverandre. (Altså heller ikke gi klem til beboeren)
 • Ring på personalet som følger deg til utgangen etter besøket.
 • Hvis du får påvist Covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk som en del av smittesporingen. Kontakt også institusjonen så raskt som mulig, og informer om dette.

 

Det kan i spesielle tilfeller med kritisk/terminal sykdom hos beboeren lages egne avtaler for besøk. Kontakt ansvarlig sykepleier.

 

Virksomhetsleder Miriam Tønnessen Haukland og

Sykehjemslege Stein Rettedal