IRS opplyser at bilen kjører fra Flekkefjord om morgenen og vil være på hentested rundt 8-8:30 på hentedagen.

Felles innsamlingsplasser:

15. juni – pukkverket på Ollestad

 

22. juni – Handeland ved hyttecontainer og Holamoen Industriområde

 

Der 3 eller fleire bønder går sammen om å levere, kan det hentes gratis utenom de felles innsamlingsplassene.

Ved henting i tun fra kun en eller to leverandører, vil IRS fakturere en oppmøteavgift på  kr 2000 eks. mva.

 

Grunneiere på de felles hentestedene oppfordrer til at plasten helst blir levert på hentedagen når bilen er der, for å på den måte minimere risiko for at plasten blir tatt av vinden. Dersom plast blir levert før selve hentedagen, må den være sikret mot vind på tilfredsstillende måte. Grunneierne skal ikke måtte drive et stort oppryddingsarbeid på grunn av dårlig sikret plast, og vi er avhengig av at dette respekteres dersom ordningen skal kunne fortsette.

 

Dersom du skal levere plast ber vi om at du melder fra på epost innen tirsdag den 13. juni  til ivar.tore@lund.kommune.no eller SMS til 92481321 og opplyse om tid og sted for levering, samt mengde plast.

 

Klikk her for sorteringsbeskrivelse mm.