– Prosjektet i Lund er et strålende eksempel på hva som skjer når designere, kommuner og næringsliv finner sammen. Mange kommuner i Norge strever med de samme utfordringene, og jeg tror overføringsverdien fra dette løsningsforslaget er betydelig, både i Rogaland og i resten av landet, sier Malin Kock Hansen i Design og arkitektur Norge (DOGA).

Hun er leder for Gnist, et innovasjonsprogram for steds- og næringsutvikling i lokalsamfunn. Gjennom Gnist-programmet vil kommunene få hjelp til å tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping. Parallelt med at de beste løsningene fra årets runde av Gnist presenteres, går DOGA og Nordic Edge i gang med å lete etter nye kommuner.

Lund-ordfører Magnhild Eia mener vinnerprosjektet passer som hånd i hanske for kommunens behov og utfordringer.

– Vi har arbeidsplasser, men strever med å rekruttere og beholde arbeidstakere i nøkkelstillinger. Sammen med næringsliv og frivillighet må vi bygge et samfunn som skaper trivsel, identitet og stolthet hos den oppvoksende generasjon og de som ellers bor og arbeider i kommunen. Nettverk og gode møteplasser vil være avgjørende, sier ordføreren.

 

Møteplassen som holder på unge lunddøler

Teamet bak det inspirerende prosjektet i Lund er Janne Norheim og Nadine Ramsberg fra Webstep samt Lene Regine Sørskår og samarbeidspartnerne Mad arkitekter og designselskapet Made. De foreslår et møtested i sentrum av kommunen som både skal aktivisere og inspirere ungdom og fungere som en landingsplass for hjemvendte lunddøler.

– Vi ønsker å tiltrekke oss kompetent arbeidskraft. Da må vi gjøre Lund så attraktivt at arbeidstakere, gjerne med familie, ønsker å bosette seg her. Folk skaper aktivitet og etterspør tjenester. Derfor må vi finne innovative, nye løsninger. Webstep har gjort et grundig innsiktsarbeid, og konseptet de foreslår er spennende, sier Siv Kristin Egenes, kommunedirektør i Lund.

Konseptet «Fabrikken» bygger på en rekke intervjuer med interessegrupper i Lund kommune. Disse avdekker at innbyggerne, særlig de yngre, savner møteplasser og aktiviteter. Samtidig som mange flytter ut når de kommer i slutten av tenårene, mangler lokale bedrifter arbeidskraft.

– Møtestedskonseptet er vårt svar på utfordringene i kommunen, men situasjonen i Lund ligner på den som går igjen i mange norske distriktskommuner. Fabrikken trekker inn både ungdom, næringsliv og kommune i et samspill for å løse en rekke utfordringer, sier Janne Norheim, designer i Webstep Stavanger.

 

 

FAKTA:

Dette er Gnist:

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Programmet gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine spesifikke utfordringer, og snu disse til muligheter og nyskaping. Målet er å bidra til nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i hele landet.

Programmet er initiert av DOGA og Nordic Edge, i samarbeid med Distriktssenteret, Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Siva, Forskningsrådet og Husbanken.

Norconsult er engasjert til å drive følgeforskning og metodeutvikling for å bidra til kompetansebygging og skalering. Følgeforskningen finansieres av DOGA, Distriktssenteret og fylkeskommunene Innlandet, Rogaland og Troms og Finnmark.

 

Dette er juryens begrunnelse for valget av "Fabrikken"

Forslaget bygger på et grundig innsiktsarbeid med utgangspunkt i både innbyggerne og næringslivet sine behov for å utvikle et helhetlig og nyskapende konsept. Forslaget involverer og engasjerer de unge i kommunen, samtidig som det synliggjør hjørnestensbedriftene med henblikk på rekruttering av fremtidig kompetanse. Forslagets utforming er med til å styrke relasjoner som vil bidra til god stedsutvikling og attraktivitet.

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Malin Kock Hansen, mobil 959 24 953

* Lund kommune, ordfører Magnhild Eia, mobil 918 85 196

* Lund kommune, kommunedirektør Siv Kristin Egenes, mobil 906 82 586

* Webstep Stavanger, seniorkonsulent Janne Norheim, mobil 991 61 946

 

 

 

 

Denne artikkelen er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA). Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.