Etter at det ble påvist smitte hos flere personer i Lund kommune i forrige uke, har det blitt foretatt aktiv smittesporing og testing. Resultatene både fra fredag og lørdag viser at det ikke er påvist noen nye tilfeller.

Dette kan tyde på at smitten er isolert.

Det er likevel viktig for oss alle å være nøye på å overholde smittevernreglene, både her lokalt i kommunen, men også når vi er på turer utenfor kommunen.

John Skåland