Da andre bølge av Koronapandemien er på full fart inn over oss har myndighetene som kjent kommet med ganske strenge anbefalinger. Når dette skrives har vi enda ikke smitte i Lund, men kommunene rundt oss har hatt positive tester.

Beboerne på sykehjemmet og i omsorgsboligene er de mest sårbare vi har for denne sykdommen. Vi har et inderlig ønske og håp om å unngå å få smitte inn på omsorgssenteret. Men dessverre slett ikke noen garanti. Derfor ønsker vi å gjøre så mye vi kan for å redusere faren.

Det er hovedsakelig to veier for smitten inn i Omsorgsboligene: De ansatte og besøkende. Omsorgsboligene er definert som private boliger og der bestemmer beboerne det meste selv. Men siden de fysisk ligger i tilslutning til sykehjemsavdelingen må en ta ekstra hensyn.

Personalet har stort fokus på å forsøke å unngå at de selv blir smittet eller brer smitte til andre. Vi ønsker også at beøkende i denne ekstraordinære situasjonen gjør det de kan for å unngå å spre smitte. Vi ber om at alle besøkende stiller seg følgende spørsmål før besøk:

  1. Er du i karantene?
  2. Har du hoste, forkjølelse eller andre symptomer på luftveisinfeksjon?
  3. Har du noen grunn til å mistenke at du skulle være smittet?
  4. Har du vært i utlandet siste 10 dager?

I så fall må du vente med å besøke!

 

I tillegg ønsker vi at du ikke går på besøk hvis du har vært i områder av Norge med stor smittespredning de siste 10 dager.

Vi ber om at besøkende:

  1. Spriter hendene ved ankomst.
  2. Holder minimum 1 meters avstand til alle under besøket.
  3. Ikke gir klemmer eller er i fysisk kontakt.
  4. Berører minst mulig.
  5. Ikke oppholder seg i fellesområdene underveis.
  6. Vi anbefaler også at besøkende tar med seg og bruker munnbind under hele besøket.

Og vi håper at alle har forståelse for dette, og ikke føler at det legger urimelige begrensninger for besøk. Ved å følge disse rådene vil smittefaren være mindre og det er jo i alles interesse.

 

Mvh. Merethe Birkeland og Stein Rettedal