Det søkes sommervikarer i ulike stillinger. Er du nysgjerrig og interessert i å jobbe med mennesker?

Ved Lund omsorgssenter, hjemmetjenesten, hjemmehjelp og Bo- og avlastning, er det til sommeren 2023, bruk for vikarer primært i ukene 26 - 33.

Ved omsorgsenteret har vi også bruk for personer som kan jobbe ved kjøkken og ved renhold/ vaskeri.

Når det søkes må det komme frem når en kan begynne, hvor lenge en kan jobbe og om en skal ha noe fri i perioden

Annonsen publiseres tidlig januar 2023