For å yte forsvarlig helsehjelp har man nå anledning som helsepersonell med medisinansvar til å gjøre oppslag i våre tjenestebrukere sin kjernejournal.

Dette for å sikre gode tjenester og samhandling.

Dette til orientering!

 

Med vennlig hilsen


Merethe Birkeland
Virksomhetsleder sykehjemmet/hjemmetjenesten

Alice Holum
Avd.leder hjemmetjenesten