Hovedendringen for private husholdninger er at den tidligere unntaksregelen om at kommuner selv kan velge å ikke feie eller ha tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger er fjernet. Dette betyr at kommunene nå også skal feie skorsteiner og utføre tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger.

Det at feiing og tilsyn skal gjennomføres ved behov, innebærer at kommunen må gjennomføre en selvstendig vurdering av risiko og alternative fremgangsmåter for trygg bruk av fyringsanlegg.

Bolig

Hovedendringene for deg med bolig er at boligen din fra nå av vil bli gjenstand for en individuell risikovurdering som igjen vil være med å bestemme hvilket behov det er for feiing/tilsyn og hvor ofte dette skal utføres. Frem til i dag har dette vært fastsatt etter en minimumsfrekvens. Dette har sin bakgrunn i at brannstatistikk og undersøkelser av feiervesenet viser at gjeldende frekvenskrav ikke er tilpasset det faktiske risikobildet.

Fritidsbolig

For deg som har fritidsbolig vil endringen bestå i at kommunen hvor du har fritidsbolig, nå er pålagt å feie og føre tilsyn på lik linje som med boliger. Fritidsboliger skal risikovurderes på lik linje med boliger slik at frekvensen på feiing og tilsyn settes ut fra dette. Kostnader i denne forbindelse vil dekkes inn med årlig feieavgift på lik linje med helårsboliger. Som et viktig ledd i risikovurderingen, vil du som eier være en viktig bidragsyter for å bistå med opplysninger og fakta om ildsted, fyringsfrekvens m.m.

Som et ledd i risikovurderingen, vil du som eier være en viktig bidragsyter for å bistå med opplysninger og fakta om fyringsanlegget i deres fritidsbolig. Vi ber derfor om at dere fyller ut meldeskjemaet, og sender det i retur på epost: brannforebygger@flekkefjord.kommune.no. Eller i brevform til Flekkefjord brann og redning.

Klikk her for å se meldeskjema for fritidsbolig

Klikk her PDF document ODT document for å laste ned meldeskjema for fritidsbolig på Word format. 

 

Ønskes ytterligere informasjon, ta kontakt med den lokale feiertjenesten via en av nedenstående kontaktpersoner:

 

Brannsjef Kjetil Presterud
Mob 97 50 12 33
kjetil.presterud@flekkefjord.kommune.no

 

Leder feiervesenet Thorsten Birner
Mob 95 84 17 40
thorsten.birner@flekkefjord.kommune.no