Lund kommunes ildsjelpris utdeles hvert annet år til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har har nedlagt et særlig stort arbeid innen kulturområdet i Lund.  Prisen tildeles i henhold til statutter vedtatt i Oppvekst- og kulturutvalget og deles ut ved kommunens kulturarrangement i april 2022.

Alle innbyggere i Lund kommune kan komme med forslag til prisvinnere.

Forslag på kandidater må være skriftlig begrunnet og sendes: postmottak@lund.kommune.no

Frist: 15.03.2022.