De som har ansvar for gatelysene har ettersyn av gatelysene og må nødvendigvis kunne se hvilke som lyser eller ikke lyser. Derfor står mye gatelys på i Lund kommune i dag og kanskje noen andre dager.

Dette til info!

John Skåland