Målet med Hverdagsrehabilitering er å legge til rette for at de som er i stand til det kan bo lengst mulig hjemme, mestre hverdagslige oppgaver, delta i et sosialt liv og oppleve verdighet .


Teamet består av: 
Kristi Haraldseid, leder
Elfrid Ravndal, sykepleier
Cathrine Korsbø, omsorgsarbeider
Ingebjørg Gjøtterud, fysioterapeut
Kjell Nesgård, ergoterapeut

Hva er Hverdagsrehabilitering ?
Hverdagsrehabilitering er en tidsbegrenset (inntil 4 uker) intensiv og målrettet rehabilitering i eget hjem, rettet mot personer som har opplevd et funksjonsfall etter sykehusopphold, rehabiliteringsopphold , korttidsopphold og sykehjem.


Hva kan teamet hjelpe deg med?
Vi kan kartlegge og hjelpe deg tilbake til en bedre hverdag med målrettet trening. Vi kommer hjem til deg og sammen legger vi en plan og følger denne i ca 4 uker.

Hvem kan søke?
Du som har vært innlagt pga skade / sykdom, eller har hatt et brått funksjonsfall etter skade/ sykdom.

Kriterier for tjenesten :
Tjenesten er for alle bosatt i Lund Kommune, som er motivert for veiledning og trening i eget hjem.
Bruker må være motivert til egen innsats.

Hvordan søke?
Du kan ringe Teamet : 477 60 558
Du finner søknadsskjema på Lund Kommune sin hjemmeside .
Pårørende kan hjelpe deg å søke.
Tjenesten er gratis!

Vi ser frem til å hjelpe deg til en bedre hverdag!

Med vennlig hilsen 
Team Hverdagsrehabilitering