Ansatte fra Lund omsorgssenter hadde stand ute i gata på Moi torsdag 9 juni. Der bad de alle som kom om å svare skriftlig på 4 spørsmål om et aldersvennlig samfunn i Lund kommune. De ble bedt om å svare anonymt på:

1. Hva er viktig for deg for at lokalsamfunnet skal være et godt sted å bo når du blir eldre?

2. Savner du noe som innbygger i Lund med tanke på alderdommen?

3.Hva kan du bidra med eller bidrar du med frivillig arbeid for at det skal være godt å bli gammel i Lund?

4. Hva gjør du selv for at du skal få en god alderdom?

 

Dette ble gjort for å kartlegge litt i kommunen med tanke på reformen LEVE HELE LIVET og aldersvennlig samfunn.

Kommunene i Norge må nå sammen med innbyggerne se hva som kan gjøres for at eldre kan mestre livet lengre og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det. Målet er flere gode leveår der de eldre beholder god helse lengre og i større grad mestrer eget liv, deltar i samfunnet og bor hjemme lengst mulig. Vi må prøve å være aktive og ha aktiviteter vi ønsker å delta på og ikke minst muligheten til å komme oss dit. 

Det er ikke noe hemmelighet at det blir flere og flere eldre og det blir færre yngre fremover. Derfor må vi ta noen grep sammen for å planlegge hvordan vi skal løse dette best mulig i kommunen. Dette er ikke bare omsorgssektorens ansvar, alle sektorer og alle må bidra selv.

Håper på mange gode forslag når vi skal gå gjennom svarene fra undersøkelsen.