Det er fylkeskommunene, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), som administrerer ordningen med statlig støtte til bredbåndsutbygging.

Bredbåndsmidlene fra staten blir fordelt ut fra en fordelingsnøkkel basert på dekningskartet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Utgangspunktet er antall husstander i spredtbygde områder hvor det ikke er tilbud om bredbånd med 100 Mbit/s nedlastingshastighet. Den statlige bredbåndsstøtteordningen stiller som krav at det skal være minimum 30 prosent lokal medfinansiering.

Kommunene kan bare få støtte til områder som ikke er kommersielt lønnsomme for utbyggingsaktører. Med denne innvilgede søknaden nærmer vi oss enden på områder i Lund der husstander ikke er sikret et høyhastighetsnett.

Det vil imidlertid fortsatt gå noe tid før dette prosjektet kan realiseres. Rogaland fylkeskommune skal først lyse ut områdene/prosjektene for 2022 samlet. Deretter vil prosjektet bli lagt i køen av prosjekter som er innvilget støtte både i 2020, 2021 og 2022.  

 

 

 

 

Disse områdene/prosjektene i Rogaland får tilskudd i 2022:

Kommune

Prosjekt/område

Søknadssum

Tildeling

Hjelmeland

Jøsenfjorden

1 244 369

1 244 369

Hjelmeland

Ullestad, Riveland og Egland

2 560 000

2 560 000

Eigersund

Eige

531 000

531 000

Stavanger

Alveskjervegen (Ombo)

1 260 000

1 260 000

Gjesdal

Eidland

1 315 000

1 315 000

Sokndal

Åvendal, Vatland, Herveland, Bakka

1 150 000

1 150 000

Suldal

Vintraleå, Tysseland

2 800 000

2 800 000

Stavnheim, Årsland, Husveg

2 925 000

2 925 000

Lund

Steinberg, Rusdal

1 875 000

1 875 000

Totalt

   

15 660 369