Formannskapet i Lund kommune har den 15/11/2022 fattet vedtak i sak om årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 for Lund kommune.
Vedtaket var enstemmig med følgende partier: AP, SP, H, KrF, FrP og V.

 

Formannskapets forslag følger i kapittel 13, fra side 104 i dokumentet.

Klikk her for å lese planen.

Høringsinnspill sendes postmottak@lund.kommune.no og merkes med «høringsinnspill til budsjettsaken 2023-2026»

 

Høringsfrist: 30 November

 

Vennlig hilsen

Espen Lindal

Kommunalsjef Økonomi og Personal