Boligsosial plan omhandler i første rekke utfordringer, mål og tiltak direkte rettet mot husstander som er vanskeligstilte på boligmarkedet, på det strategiske nivå. Boligbygging og kommunal boligplanlegging legger viktige rammer for det boligsosiale arbeidet. Generell boligplanlegging er likevel ikke et tema i denne planen. Planen vår går ikke i detaljer i planlegging for konkrete prosjekter, for eksempel areal, nye boligfelt, boliger (inkludert de kommunale); Dette vil bli inkludert gjennom andre planer og egne politiske saker samt i det ordinære økonomiplan- og budsjettarbeid. Allikevel skal boligsosial plan bidra til, at slikt arbeid i kommunen vår skal få mest mulig tverrfaglig fokus. Planen konkretiserer de lokale mål som skal oppnås i perioden, basert på nasjonale og kommunale føringer. 

  • Flere skal kunne eie egen bolig
  • Leie skal være et trygt alternativ
  • Sosial bærekraft i boligpolitikken
  • Tydelige roller, og nødvendig kunnskap og kompetanse

Planen er utarbeidet av kommunal arbeidsgruppe for boligsosialt arbeid. Gruppen er sammensatt på tvers av fag og kommunale tjenester.

Merknader

Eventuelle merknader sendes til Lund kommune Moiveien 9, 4460 Moi, eller til postmottak@lund.kommune.no innen den 22.02.23.

Kontakt

Dersom det er noen spørsmål i tilknytning til planen, kan man sende dette til Ingrid Støle på e-post ingrid.stole@lund.kommune.no

Relaterte dokumenter

Last ned Boligsosial plan 2023-2033 høringsutkast 1