Tjenesten omfatter i hovedregel nødvendige, hverdagslige praktiske gjøremål.

Tjenesten omfatter ikke praktiske gjøremål som den enkelte, eller andre i husstanden, kan gjøre selv.

 

Formål med tjenesten er:

 • Brukeren får utført dagliglivets nødvendige, praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen
 • Brukeren skal klare mest mulig selv
 • Brukeren kan bo i eget hjem lengst mulig

 

Hva får søker hjelp til:

Det forventes at huset er ryddig slik at det er enkelt for hjemmehjelp å utføre de planlagte oppgavene. Hjemmehjelp innebærer ikke nedvask av vegger og tak, vindusvask og risting av gulvtepper som storrengjøring. Hjemmehjelp innebærer rengjøring av rom som er daglig i bruk:

 • Støvtørking
 • Støvsuging
 • Gulvvask
 • Vask av bad
 • Skift av sengetøy
 • Klesvask
 • Bære ut søppel.
 •  

Målgruppe:

Innbyggere bosatt i Lund kommune med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.

Personen må i tillegg være helt avhengig av andres hjelp, for å utføre praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. 

Eller personen kan, med systematisk opplæring og veiledning, lære seg å planlegge hverdagen og utføre praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen.

Kriterier som vektlegges i vurderingen:

 • Henvendelse fra bruker, pårørende eller helsepersonell må foreligge. Bruker må bekrefte henvendelse med underskrevet søknad.
 • Søkers og eventuelt pårørendes ønsker og synspunkt angående organisering av tjenestetilbudet.
 • Søker må ha sykdom, skade, lidelse eller nedsatt funksjonsevne som gjør at vedkommende er helt avhengig av andres hjelp eller opplæring i dagliglivets nødvendige, praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Herunder må det vurderes om:
  • Søker kan gjøre oppgavene i intervaller og med nødvendige pauser
  • Andre husstandsmedlemmer kan gjøre oppgavene
  • Oppgavene kan gjøres ved bruk av hjelpemidler/ velferdsteknologi
  • Oppgavene kan gjøres ved å tilpasse omgivelsene, for eksempel flytte postkasse eller søppelspann nærmere inngangsdør
  • Søkers mulighet for å lære seg å klare oppgavene selv, og om det er hensiktsmessig at opplæringen gis som personlig assistanse, eller ved hjelp av andre tjenester som for eksempel hverdagsrehabilitering.
  • Søkers mulighet for å lære oppgavene selv gjennom andre tiltak, hjelpemidler og tilbud, for eksempel lærings- og mestringskurs.
  • Søkeren forventes å delta med de oppgaver de selv kan utføre.

 

Utstyr:

Søker har ansvar for at vaskemidler og nødvendige hjelpemidler er tilgjengelige som for eksempel støvsuger og vaskefiller. Søker har også ansvar for å tømme og skifte støvsugerpose. Hvis søker ikke klarer dette selv, må søker be den som utfører hjemmehjelp om hjelp.
 

Slik søkes det

Søknadsskjema om kommunale helse-og omsorgstjenester finnes på lund kommunes nettside. Det kan også fås og leveres ved henvendelse til resepsjonen på omsorgssenteret.

Tilbudet gis etter helse og omsorgstjenestelovens kap. 3.