Tilbudet om trygg hjemkomst fra Flekkefjord fredager og lørdager har nå vært tilgjengelig i snart 2 måneder, og det viser seg at tilbudet er veldig lite benyttet. Dersom ikke interessen viser seg å være større, eller tilbudet ikke er attraktivt nok, må kommunen vurdere om tilbudet skal fortsette.

 

Bruk dette fantastiske tilbudet:-)