Ved den bevaringverdige kystlyngheia “Sletthei”, i Lund kommune helt sør i Rogaland, ligger Haugland Gård & Hage. Gården ligger fint plassert med dyrka mark og innmarksbeite tett inntil gårdsbygningene. Lyngheia “Sletthei” ligger rett nært og tilgjengelig for dyrene. Gården huser den bevaringsverdige storferasen “Vestlandsk Raudkolle”, eller “Lyngdalskua”, som vi kaller den.  Gården har tilgang på overkant av 3000Da beite, og av disse er ca 2800Da idyllisk kystlynghei, der dyrene kan boltre seg i historisk natur og trygge omgivelser.

Haugland Gård & Hage setter dyrevelferd som prioritet nr. 1, og produksjonen er grasbasert med lang beitesessong. Dyrene på gården har tilgang på lufting året rundt, noe som vi tror de verdsetter høyt. I sommerhalvåret har gården satset på besøk for skuelystne personer som er nyskjerrige på den svært kritisk truede Lyngdalskua, gjerne i sammenheng med besøk i den idylliske besøkshagen, som også drives her. Hagen er i Cottage stil, og består av flere rom med et mangfold av roser, stauder, portaler, sittegrupper – og med en grønnsakshage med et stort utvalg grønnsaker. Her er det plass til mennesker, dyr og de summende venner.